Optimizing Dynamic Neural Networks with Brainstorm

Conference
Authors

Weihao Cui, Zhenhua Han, Lingji Ouyang, Yichuan Wang, Ningxin Zheng, Lingxiao Ma, Yuqing Yang, Fan Yang, Jilong Xue, Lili Qiu, Lidong Zhou, Quan Chen, Haisheng Tan, Minyi Guo.

Published

10 July 2023

Publication details

OSDI

Links